Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Informatyk

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie

Wschowa

32 dni temu

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Wschowa
Ogłoszenie o naborze Nr 73102

Warunki pracy

- STANOWISKO PRACY ZLOKALIZOWANE W POKOJU NA II PIĘTRZE (BRAK WINDY),
- PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE STANOWISKA: ZESTAW KOMPUTEROWY Z OPROGRAMOWANIEM, NISZCZARKA,
- WIĘKSZOŚĆ CZYNNOŚCI JEST WYKONYWANA W POZYCJI SIEDZĄCEJ,
- OBSŁUGA KOMPUTERA POWYŻEJ 4 GODZIN NA DOBĘ.

Zakres zadań

 • utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami systemów informatycznych w KWP oraz udział w informatycznych pracach wdrożeniowych realizowanych przez KWP,
 • utrzymanie sprawności technicznej sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, terminale mobilne, drukarki, radiostacje),
 • utrzymanie prawidłowego funkcjonowania lokalnej sieci informatycznej,
 • codzienna kontrola układu zasilania awaryjnego, klimatyzacji w serwerowni, monitoingu CCTV,
 • nadzór nad centralą telefoniczną w KPP i w jednostce podległej (konfiguracja aparatów telefonicznych),
 • nadzór nad rejestratorami rozmów (kontrola poprawności działania, kopie zapasowe),
 • prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki,
 • sporządzanie zapotrzebowań na materiały eksploatacyjne, wnioskowanie o nowy sprzet łączności i informatyki,
 • administrowanie stroną internetową KPP (drobne modyfikacje front-end-html i css, drobne prace graficzne, kopie zapasowe bazy danych,
 • czuwanie nad właściwym wykorzystaniem zainstalowanego sprzętu i oprogramowania,
 • przygotowanie dokumentacji (wnioski wa-01, opis stanowiska, analiza ryzyka) oraz konfiguracja stanowisk komputerowych dla systemów niejawnych celem akredytacji przez ABW,
 • administrowanie systemami policyjnymi na poziomie powiatowym (zarządzanie uprawnieniami, pomoc użytkownikom w obsłudze),
 • przygotowanie, kwalifikowanie, porządkowanie i przekazanie wytworzonych przez siebie dokumentów do Archiwum zakładowego w KWP Gorzów Wlkp. i Składnicy Akt KPP Wschowa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku informatyka
 • znajomość języka obcego - język angielski - poziom średni
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejetność dzielenia sie posiadanymi informacjami i wiedzą ze współpracownikami
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
Poznaj stanowisko: Informatyk 
Informatyk to specjalista, który tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych. Osoba ta musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz powinna znać budowę i zasady działania urządzeń komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, ...
Praca Informatyk