Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Informatyk
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Szczecin
14 dni temu
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 103754

Warunki pracy

·         Charakter pracy: w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,


·         nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). Z uwagi na charakter zadań konieczność przebywania na terenie Urzędu w przypadku awarii, usterek, napraw realizowanych poza godzinami pracy


·         Praca wykonywana w pozycji siedzącej,  wymuszonej


·         Elementy pracy fizycznej


·         stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefony, faks, ksero - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie


·         oświetlenie dzienne i sztuczne


·         stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • instaluje i konfiguruje systemy operacyjne, oraz aplikacje na komputerach Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • pomaga pracownikom ZUW w zakresie użytkowania oprogramowania i sprzętu komputerowego (laptopy, komputery, ups’y) i drukująco-skanującego (drukarki, skaner, urządzenia wielofunkcyjne) wraz z peryferiami;
 • zapewnia serwisu oprogramowania i sprzętu;
 • podłącza i konfiguruje urządzenia komputerowe;
 • diagnozuje i rozwiązuje problemy z siecią komputerową Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
 • obsługuje konferencje organizowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie z wykorzystaniem sprzętu audio-video (w tym zwłaszcza: kostka dziennikarska, cyfrowy mikser audio, cyfrowy mikser video, projektor multimedialny, nagłośnienie przewodowe i bezprzewodowe);
 • usuwa awarie w sytuacjach nadzwyczajnych zgodnie z poleceniami wydawanymi przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie serwisu sprzętu komputerowego oraz pracy w sieci opartej na domenie systemu Windows
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 - umożliwiający swobodne czytanie dokumentacji technicznych
 • gotowość do podnoszenia swoich umiejętności i kompetencji;
 • Dobra znajomość systemów Windows z usługą pracy w domenie (instalacja i konfiguracja);
 • Umiejętność diagnozowania awarii i naprawy sprzętu komputerowego;
 • Znajomość pakietu Ms Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Umiejętność konfiguracji sieci w systemie Windows (IPv4, znajomość protokołu TCP);
 • Umiejętność konfiguracji sprzętu sieciowego (urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, skanery, itp.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu

Podobne oferty