Inspektor ds. Realizacji Przewozów

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Warszawa

345 dni temu

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

ogłaszają rekrutację na stanowisko:

Inspektor ds. Realizacji Przewozów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: R4/INSPEKTOR/03/2019
Wymagania stawiane kandydatom:
 • Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe.
 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego.
 • Znajomość ustawy o czasie pracy kierowców, ustawy o transporcie drogowym, prawa
  o ruchu drogowym i Kodeksu Pracy w zakresie niezbędnym do realizacji przewozów regularnych do 50 km.
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz znajomość obsługi modułów DPK System.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
 • Samodzielność i odpowiedzialność w realizacji zadań.
 • Umiejętność współpracy w zespole oraz odporność na stres.
Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiadała m.in. za:
 • Opracowywanie i rozliczanie miesięcznych harmonogramów pracy i codziennych planów dla kierowców autobusów.
 • Rozliczanie wykonanych zadań przewozowych.
 • Rozliczanie czasu pracy kierowców autobusów.
 • Analizę i rozliczanie zużycia paliwa i płynów eksploatacyjnych.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z dyscypliną pracy kierowcy, w tym kolizji z jego udziałem.
Prosimy o dopisanie na dole dokumentów aplikacyjnych klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Administratorem danych są Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.”.

Poznaj

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp z o.o. działają na podstawie Statutu, a przedmiotem ich działania jest:

 • prowadzenie komunikacji zbiorowej na terenie miasta stołecznego Warszawy taborem autobusowym
 • eksploatacja środków przewozowych komunikacji autobusowej, przy zachowaniu sprawnej i regularnej komunikacji zbiorowej oraz utrzymanie sprawności technicznej eksploatowanych autobusów
 • prowadzenie działalności w zakresie zakupu, wymiany i naprawy taboru dla realizacji statutowego przedmiotu działania
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i remontów obiektów, urządzeń miejskiej komunikacji zbiorowej w ramach umocowania udzielonego przez Urząd m.st. Warszawy

Wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. pokrywane są z przychodów uzyskiwanych za świadczone usługi oraz z działalności pozaprzewozowej.

Bieżący nadzór nad realizacją zadań sprawuje w imieniu Urzędu m.st. Warszawy - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego