Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie

Kraków

3 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Krakowskiego Ziemskiego w Krakowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 27301

Warunki pracy

Prowadzenie kontroli na terenie powiatu krakowskiego, praca przy komputerze, samochód służbowy na wyposażeniu inspektoratu, okresowe całodobowe dyżury telefoniczne na wypadek katastrofy budowlanej, budynek posiada windę. Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINB z wykonywaniem zajęć tożsamych , pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Praca wymagająca pełniej zdolności psychoruchowej. Praca na wysokości powyżej 3m.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego
 • przeprowadzania kontroli inwestycji budowlanych na terenie powiatu krakowskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat B
 • znajomość ustawy prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego
 • stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych na terenie powiatu krakowskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność poprawnego komunikowania się w mowie i piśmie z interesantami, formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie, udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi
 • odporność na stres
 • biegła obsługa komputera, w tym edytora tekstu Word

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • dokument potwierdzający korzystanie z pełni praw publicznych oraz dokument o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe może być zastąpiony oświadczeniem w tym temacie.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-29 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu krakowskiego - ziemskiego
  al. Słowackiego 20
  30-037 Kraków
  dziennik podawczy - pok. 15 parter

  Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru

  Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
  Inspektor Nadzoru Praca Inspektor Nadzoru

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (644)
  Wałbrzych (47)
  Legnica (54)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (153)
  Toruń (91)
  Lubelskie:
  Lublin (111)
  Chełm (21)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (773)
  Tarnów (41)
  Nowy Sącz (31)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1704)
  Radom (73)
  Płock (39)
  Opolskie:
  Opole (116)
  Nysa (24)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (85)
  Przemyśl (19)
  Podlaskie:
  Białystok (99)
  Suwałki (30)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (315)
  Gdynia (136)
  Słupsk (40)
  Śląskie:
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (95)
  Elbląg (32)
  Ełk (13)
  Wielkopolskie:
  Poznań (504)
  Kalisz (44)
  Konin (33)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (258)
  Koszalin (64)
  Kołobrzeg (28)
  Auchan (129)
  Tesco (359)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (19)
  STRABAG (14)
  ABB (55)
  Accenture (130)
  Luxoft (164)
  PKO BP (260)
  KPMG (31)
  Orange (11)
  IKEA (5)
  Budimex (31)

  Rekrutują z Praca.pl