Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie

Olsztyn

6 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olsztynie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 50924

Warunki pracy

Praca wykonywana głównie w siedzibie urzędu.Wyjazdy/wyjścia służbowe wynikają z zakresu prowadzonych postępowań administracyjnych lub zleconych działań kontrolnych na terenie Powiatu Olsztyńskiego. Korzystanie głównie z samochodu służbowego.Siedziba urzędu znajduje się na wyższym parterze bez windy.Praca w niewielkich, dwu i trzyosobowych pomieszczeniach.Korytarze wąskie, toalety niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.W budynku całkowity zakaz palenia tytoniu.Stanowisko pracy wyposażone w laptopy lub komputery stacjonarne.Konieczność udzielania częstych informacji telefonicznych.Szerokie spektrum prowadzonych spraw oraz ich duży stopień skomplikowania umożliwi nowym pracownikom(w krótkim czasie) nabycie cennego doświadczenia oraz przyczyni się do znaczącego podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnychna podstawie ustawy Prawo budowlane i Kodeks postepowania administracyjnego w tym przygotowywanie rozstrzygnięć adminisracyjnych.
 • Prowadzenie lub udział w działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olsztynie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe -kierunek prawo/administracja lub średnie budowlane
- w przypadku osoby z wykształceniem budowlanym niezbędne jest posiadanie uprawnień budowlanych
- 0,5 roku stażu w jednostkach sektora administracji publicznej(mile widziane doświadczenie w nadzorze budowlanym)
- znajomość ustawy Prawo budowlane
- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
- znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- umiejętność obsługi komputera
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zdobyte uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zdobyte uprawnienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
  Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
  Praca Inspektor Nadzoru