Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku

Świdnik

261 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdniku
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Świdnik
Ogłoszenie o naborze Nr 55406

Warunki pracy

Siedziba urzędu znajduje się na II piętrze budynku biurowego. Budynek, wybudowany w latach 60-tych ub. wieku, nie spełnia wymogów dotyczących wind oraz toalet dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Praca biurowa z wykorzystaniem komputera stacjonarnego, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
Praca poza siedzibą urzędu związana z wyjazdami na kontrole na terenie powiatu świdnickiego, w czasie których możliwe jest działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, z pracą na wysokości oraz kierowaniem pojazdem służbowym.


Zakres zadań

 • inspekcja budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz przygotowywanie dokumentów w toku postępowania administracyjnego,
 • prowadzenie inspekcji w zakresie prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych,
 • prowadzenie akcji kontrolnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie oddawania obiektów do użytkowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie,
 • samodzielność i inicjatywa, skuteczna komunikacja, umiejętności współpracy w grupie, rzetelność, terminowość,
 • umiejętność prawidłowej organizacji pracy własnej,
 • odporność na stres
Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru