Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy

Świdnica

35 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świdnicy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Świdnica
Ogłoszenie o naborze Nr 66666

Warunki pracy

1. Samodzielne stanowisko pracy po względem:
- ustalania stanu faktycznego w zakresie działalności podmiotów kontrolowanych,
- ustalanie stanu faktycznego w terenie,
- dokonanie oceny zgodności kontrolowanej budowy/obiektu budowlanego z przepisami,
- podjęcie decyzji o ukaraniu grzywną,
- decydowania o konieczności zdobycia dodatkowego materiału dowodowego,
- przesłuchiwaniu stron i świadków postępowań administracyjnych,
- inicjowaniu działań oraz czynności administracyjnych w przypadku stwierdzonych w terenie nieprawidłowości.
2. Praca administracyjno - biurowa (siedząca przy komputerze)
3. Praca w terenie - powiat świdnicki (oględziny obiektów budowlanych, inspekcja budów - na wysokości pow. 3 m (drabiny,rusztowania))
4. Praca jednozmianowa w porze dziennej
5. Praca związana z obsługą klienta, wystąpieniami publicznymi:
- prowadzenie przesłuchań stron i świadków,
- prowadzenie rozpraw administracyjnych
- zapoznawanie stron z dokumentacją,
- udział w oględzinach obiektów przy udziale stron i świadków,
- udzielanie wyjaśnień i wykładni z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego.

Zakres zadań

 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego,
 • prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowości utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie obowiązkowych kontroli obiektów oddawanych do użytkowania,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu nadzoru budowlanego, w których organem orzekającym jest w I instancji PINB w Świdnicy,
 • redagowanie i przygotowywanie postanowień, decyzji i innej korespondencji z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • przyjmowanie interesantów w celu udostępnienia im akt spraw oraz udzielania wyjaśnień z zakresu stosowania przepisów prawa budowlanego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego min.2 lata w prowadzeniu postępowań administracyjnych na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • znajomość przepisów z zakresu Prawa Budowlanego
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera w tym programów typu MS OFFICE
 • prawo jazdy kat. B - co najmniej od 2 lat
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doskonała umiejętność redagowania aktów administracyjnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na stres
Poznaj stanowisko: Inspektor Nadzoru 
Inspektor Nadzoru to osoba, która kontroluje zgodność realizowanego projektu budowlanego z obowiązującymi normami, jak również jakość robót i materiałów. Ogólnie rzecz ujmując - prowadzenie inwestycji jest trudne, dlatego dobrym wyjściem dla inwestora jest zatrudnienie specjalisty inspektora nadzoru, który będzie działał w jego imieniu. Do głównych obowiązków pracownika tego ...
Praca Inspektor Nadzoru