Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

Kielce

9 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 68068

Warunki pracy

-praca biurowa jednozmianowa przy użyciu komputera powyżej 4 godzin każdego dnia roboczego, kilka razy w miesiącu wyjazdy służbowe na terenie miasta Kielce bez godzin nadliczbowych.Podczas wyjazdów kierowanie samochodem służbowym.
-kontakt z klientami w zakresie wymagającym umiejętności pokonywania sytuacji stresowych
-praca w nowoczesnym biurowcu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
-dogodny dojazd komunikacją miejską
-stanowisko pracy wyposażone w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości organuw tym przygotowywanie projektów postanowień i decyzji
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych w zakresie nakazanych przez organ obowiązków o charakterze niepieniężnym
 • przyjmowanie i weryfikacja dokonywanych przez inwestorów zawiadomień o rozpoczęciu budowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • znajomość ustawy Prawo budowlane i jej przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnymw administracji
 • znajomość trybu i reguł postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat.B
 • dośwaidczenie zawodowe w administracji publicznej