Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Inspektor nadzoru budowlanego
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu
Radom
93 dni temu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Radomiu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Radom
Ogłoszenie o naborze Nr 80104

Warunki pracy

praca w biurze pierwsze piętro bez windy, obsługa petentów, oraz praca w terenie, dokonywanie ogledzin, kontroli, może być na wysokości powyżej 3m, związane z tym wyjazdy służbowe na terenie objętym właściwością urzędu. Mogą wystąpić bariery architektoniczne podczas wykonywania czynności służbowych w czasie oględzin budynków i terenów budów.

Zakres zadań

 • udział w prowadzeniu postepowania administracyjnego i egzekucyjnego w sprawach objetych prawem budowlanym
 • uczestnictwo w kontrolach w terenie w zakresie przebiegu prawidłowosci procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień
 • załatwianie skarg i wniosków wpływających do urzedu
 • gromadzenie i prowadzenie akt administracyjnych sprawy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub nadzorze budowlanym
 • uprawnienia budowlane
 • znajomość przepisów KPA, Prawo Budowlane, Postepowanie egzekucyjne w administracji
 • obsługa komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej szczególnie w nadzorze budowlanym lub adm. architektoniczo-budowl.
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność, rzetelność i nieposzlakowana opinia

Podobne oferty