Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Gorzów Wielkopolski

6 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 37530

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca w terenie -praca na wysokości powyżej 3 metrów,
- stres związany z obsługą petentów,
- praca przed komputerem powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie pozwoleń na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach;
 • prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • dokonywanie odbioru robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • ustalanie warunków zabudowy oraz uzgodnień planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu zabytków do rejestru zabytków nieruchomych oraz przygotowania decyzji o wpisie do rejestru w celu objęcia zabytku ochroną.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z ochrona zabytków: historia sztuki, ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, architektura, budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, architektura krajobrazu.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywnosć;
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia prawa jazdy kat. B;
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
  ul. Kopernika 1
  65-063 Zielona Góra

  Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej. Inspektor ochrony zabytków - zastępstwo"

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Zabytków

  Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
  Specjalista ds. Ochrony Zabytków Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (673)
  Wałbrzych (50)
  Legnica (97)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (167)
  Toruń (111)
  Lubelskie:
  Lublin (173)
  Chełm (30)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (792)
  Tarnów (45)
  Nowy Sącz (38)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1925)
  Radom (63)
  Płock (59)
  Opolskie:
  Opole (168)
  Nysa (73)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (130)
  Przemyśl (28)
  Podlaskie:
  Białystok (126)
  Suwałki (44)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (395)
  Gdynia (169)
  Słupsk (68)
  Śląskie:
  Katowice (504)
  Częstochowa (180)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (133)
  Elbląg (71)
  Ełk (59)
  Wielkopolskie:
  Poznań (516)
  Kalisz (75)
  Konin (59)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (336)
  Koszalin (90)
  Kołobrzeg (42)
  Auchan (87)
  Tesco (116)
  Inditex (42)
  OBI (33)
  PKP (0)
  STRABAG (3)
  ABB (94)
  Accenture (234)
  Carrefour (143)
  PKO BP (297)
  KPMG (44)
  Orange (21)
  IKEA (21)
  Budimex (12)

  Rekrutują z Praca.pl