Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Kraków

7 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 53391

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy i sposobu wykonywania zadań:
1. praca administracyjno - biurowa,
2. praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3 m,
3. stres związany z obsługą petentów.
Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
1. narzędzia pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe,
2. budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień dotyczących zabytkowych założeń zieleni
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich oraz wydawanie zaświadczeń
 • Nadzór konserwatorski nad zabytkowymi założeniami zieleni
 • Kontrola stanu zachowania i sposobu użytkowania zabytkowych założeń zieleni oraz pozostałe kontrole konserwatorskie dotyczące zabytkowych założeń zieleni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z architekturą krajobrazu lub ochroną zabytków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego ( lub powyżej 6 miesięcy ) w administracji lub w pracy biurowej
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu: architektury krajobrazu
 • Znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość przepisów ustawy o prawie ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Architekt Krajobrazu 
  Architekt krajobrazu jest architektem wyspecjalizowanym w projektowaniu aranżacji ogrodów, parków, i innych terenów zielonych, wliczając zarówno miejsca publiczne, jak i tereny prywatne. Lecz architekt krajobrazu nie zajmuje się wyłącznie florą – projektuje także ścieżki rowerowe, place zabaw dla dzieci, i inne drobne obiekty użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiekty objęte prawem o ruchu drogowym. ...
  Praca Architekt Krajobrazu