Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Warszawa

30 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63433

Warunki pracy

• praca w siedzibie wydziału i w terenie,
• praca na wysokości powyżej 3 metrów,
• zagrożenie korupcją,
• praca na I piętrze,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• brak oznaczeń dla osób niewidomych,
• pomieszczenie higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do IV piętra;
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w oparciu o przygotowane plany i harmonogramy oraz sporządzanie dokumentacji z prowadzonych działań, w tym przygotowanie materiałów i dokumentów związanych z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi w celu sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli, protokołów z oględzin, decyzji oraz zaleceń pokontrolnych.
 • Prowadzenie oceny stanu zachowania, przechowywania i zabezpieczania zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie postępowań z zakresu administracyjnych kar pieniężnych dotyczących ochrony zabytków, w celu spełnienia wymogów ustawowych. Prowadzenie bieżącej korespondencji, w tym przygotowanie zaświadczeń o utrzymywaniu i zagospodarowaniu zabytków, w celu zapewnienia zgodności z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Analiza wniosków i przygotowanie dokumentacji do udzielenia dotacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architektura, budownictwo, ochrona dóbr kultury, historia sztuki, ochrona zabytków
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • Umiejętności: analityczne myślenie, skuteczna komunikacja, obsługa komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w ochronie zabytków
 • prawo jazdy kat. B
Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków