Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie

Nowy Sącz

34 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Nowy Sącz
Ogłoszenie o naborze Nr 66632

Warunki pracy

1. Praca administracyjno-biurowa.
2. Praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3m.
3. Stres związany z obsługą petentów.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. Narzędzia pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia i materiały biurowe.
2. Budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w szczególności dotyczących wpisu do rejestru zabytków ruchomych
 • Nadzór konserwatorski nad pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkach ruchomych
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich oraz wydawanie zaświadczeń
 • Prowadzenie ewidencji zabytków ruchomych
 • Opiniowanie powiatowych, gminnych i wojewódzkich programów ochrony zabytków w zakresie zabytków ruchomych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe związane z ochroną zabytków lub historią sztuki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Wiedza specjalistyczna z zakresu: ochrony zabytków ruchomych, historii sztuki.
Znajomość przepisów ustawy kodeksu postępowania administracyjnego.
Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
  Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków