Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Urząd Morski w Słupsku

Ustronie Morskie

10 dni temu

Urząd Morski w Słupsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor realizujący funkcje publicznoprawne
Miejsce pracy: Ustronie Morskie
Ogłoszenie o naborze Nr 36791

Warunki pracy

Czynniki uciążliwe:
- poruszanie się pieszo/pojazdami typu quad w trudnych warunkach terenów wydmowo - leśnych
- narażenie na typowe w terenie wydmowo - leśnym ukąszenia np. kleszcze, żmije
- skrajne warunki atmosferyczne
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
Bariery architektoniczne :
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
- urządzenia biurowe
- GPS

Zakres zadań

 • Jakościowe i ilościowe sprawdzanie prac prowadzonej gospodarki wydmowo - leśnej i magazynowej.
 • Kontrola nienaruszalności terenów i granic pasa technicznego. Udział w pracach rozgraniczających.
 • Kontrola stanu zabezpieczenia oraz właściwego użytkowania terenu pasa technicznego oraz pasa ochronnego w użytkowaniu Urzędu Morskiego.
 • Prowadzenie stałych obserwacji zjawisk zachodzących na linii brzegowej, zachowania się oraz rozwoju skupisk i siedlisk roślinnych, powstawania i kształtowania się wydm oraz znaczenia skutków oddziaływania ludzkiego na występujące procesy.
 • Wykonywanie dokumentacji fotograficznej pozyskiwanej w trakcie pełnienia obowiązków służbowych z zakresu: monitoringu brzegów morskich, stanu obiektów hydrotechnicznych, odbioru prac zanikowych w trakcie wykonywanych inwestycji na brzegu morskim, występowania gatunków chronionych, wycinki drzew oraz innych zdarzeń zaliczanych do losowych na terenie Obwodu.
 • Udział w akcjach likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska morskiego w strefie brzegowej, w akcjach przeciwsztormowych, przyjmowanie i prowadzenie ewidencji szkód sztormowych.
 • Stały nadzór stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa p.pożarowego na podległym terenie i bezzwłoczne zgłaszanie wszelkich braków w tym zakresie.
 • Sprawdzanie dokumentów pracy, dokumentów pochodzących spoza Urzędu, pod względem zgodności ze stanem faktycznym i katalogiem zadań, właściwości stosowanych stawek, dodatków, premii i innych elementów rzutujących na wysokość zarobku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie leśne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego praca na stanowisku związanym z leśnictwem lub pokrewnymi zagadnieniami
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs brakarski
 • Kurs pilarza
 • Znajomość przepisów bhp w zakresie realizacji prac związanych z gospodarką leśną
 • Wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników
 • Odpowiedzialność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Morski - sekretariat
  Sienkiewicza 18
  76 - 200 Słupsk

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (773)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (91)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (162)
  Toruń (106)
  Lubelskie:
  Lublin (198)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (810)
  Tarnów (52)
  Nowy Sącz (41)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1815)
  Radom (148)
  Płock (43)
  Opolskie:
  Opole (162)
  Nysa (61)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (123)
  Przemyśl (33)
  Podlaskie:
  Białystok (121)
  Suwałki (42)
  Łomża (31)
  Pomorskie:
  Gdańsk (426)
  Gdynia (174)
  Słupsk (76)
  Śląskie:
  Katowice (516)
  Częstochowa (159)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (140)
  Elbląg (70)
  Ełk (51)
  Wielkopolskie:
  Poznań (534)
  Kalisz (66)
  Konin (53)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (333)
  Koszalin (94)
  Kołobrzeg (49)
  Auchan (94)
  Tesco (126)
  Inditex (49)
  OBI (33)
  PKP (0)
  STRABAG (4)
  ABB (96)
  Accenture (237)
  Carrefour (134)
  PKO BP (290)
  KPMG (46)
  Orange (21)
  IKEA (19)
  Budimex (14)

  Rekrutują z Praca.pl