Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

Zgorzelec

2618 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 153861
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 sierpnia 2013 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu
  ul. Boh. II AWP 8
  59-900 Zgorzelec

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zgorzelec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracynjych
 • sporządzanie projektów decyzji i postanowień zgodnie z KPA i Prawem Budowlanym
 • przyjmowanie wniosków o zakończeniu prowadzonych robót budowlanych i weryfikowanie złożonej dokumentacji
 • wyjazdy w teren i sporządzanie protokołów z wizji lokalnych, bądź kontroli obowiązkowych
 • przeprowadzanie rozpraw administracyjnych
 • prowadzenie postepowań egzekucyjnych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca poza siedzibą urzędu- wyjazdy w teren.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Siedziba urzędu znajduje się na 3 piętrze budynku - zawiera 3 pomieszczenia biurowe , pomieszczenie archiwum, socjalne oraz toalety. Narzędzia i materiały pracy : komputer, samochód służbowy.
  W budynku znajduje się winda, toalety są odpowiednio przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe inżynierskie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 10 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat B
  • dyspozycyjność
  • badania wysokościowe

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów