Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie

Wolsztyn

128 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wolsztynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Wolsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 14692

Warunki pracy

praca biurowa przy komputerze, praca w terenie - kontrole na terenie powiatu

Zakres zadań

 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o paszach, instrukcji GLW, aktualnych rozporządzeń i Dyrektyw Rady Unii Europejskiej, Krajowego Programu Kontroli Urzędowej Pasz oraz utylizacji
 • Prowadzenie weterynaryjnego rejestru podmiotów
 • Sporządzanie sprawozdań w zakresie wykonywanych czynności
 • Kontrola podmiotów których działalność dotyczy pasz i utylizacji
 • Współpraca z powiatami ościennymi oraz innymi instytucjami zajmującymi się paszami i utylizacją

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe - technologia żywienia lub wyższe zootechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii gdy kandydat ma wykształcenie wyższe weterynaryjne
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Rekrutują z Praca.pl