Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim

Gdańsk

437 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pruszczu Gdańskim
Kierownik poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 46314

Warunki pracy

- praca administracyjna w siedzibie urzędu
- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
- wyjazdy służbowe
- biuro znajduję się na piętrze bez windy
- praca przy komputerze
- brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wywznaczone
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt
 • prowadzenie postępowań administarcyjno-egzekucyjnych
 • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym
 • kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania
 • wykonywanie innych czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne (zootechnika)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych prawa karjowego i prawa UE
 • prawo jazdy kat.B
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie postępowania administarcyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym ( angielski, niemiecki)
 • udokumentowane ukończone szkolenia, kursy związane z tematyką weterynaryjną
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność pracy w zespole , dyspozycyjność