Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

226 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 30484

Warunki pracy

- krajowe wyjazdy służbowe
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (rodziny zagrożone lub wykluczone społecznie, w tym bezdomni, niepełnosprawni, osoby z zaburzeniami psychicznymi, opuszczające zakład karny) i przeprowadzaniem kontroli w jednostkach
- zagrożenie korupcją
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
- miejsce pracy zlokalizowane na X piętrze biurowca
- obiekty jednostek kontrolowanych
- dostęp do systemów teleinformatycznych
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • kontrola jakości realizowanych zadań w ośrodkach pomocy społecznej
 • kontrola jakości realizowanych zadań w placówkach tymczasowego schronienia (zapewniających miejsca noclegowe)
 • kontrola realizacji zadań samorządu województwa, w zakresie jakości działalności regionalnego ośrodka polityki społecznej
 • kontrola jakości usług realizowanych z obszaru pomocy społecznej, przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie umowy z wojewodą
 • kontrola jakości usług wykonywanych z obszaru pomocy społecznej, przez podmioty niepubliczne, na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej
 • egzekwowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych i informowanie organów prowadzących o wynikach przeprowadzonych kontroli
 • rozpoznawanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w woj. lubuskim, wymagających rozwoju
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, związanych ze stosowaniem ustawowych sankcji, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w realizacji zadań, świadczonych w kontrolowanych jednostkach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
 • znajomość przepisów z obszaru pomocy społecznej, postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz zasad służby cywilnej i etyki korpusu służby cywilnej
 • umiejętność pracy w zespole, w stresie
 • efektywna komunikacja, empatia, asertywność
 • znajomość pakietu biurowego Microsoft Office w zakresie obsługi: edytora tekstów MS Word, arkusza kalkulacyjnego MS Excel, tworzenia prezentacji multimedialnych MS Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (750)
Wałbrzych (62)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (245)
Toruń (142)
Lubelskie:
Lublin (247)
Chełm (25)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (937)
Tarnów (55)
Nowy Sącz (72)
Mazowieckie:
Warszawa (2321)
Radom (157)
Płock (94)
Opolskie:
Opole (229)
Nysa (91)
Podkarpackie:
Rzeszów (156)
Przemyśl (46)
Podlaskie:
Białystok (140)
Suwałki (47)
Łomża (21)
Pomorskie:
Gdańsk (476)
Gdynia (201)
Słupsk (67)
Śląskie:
Katowice (513)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (176)
Elbląg (133)
Ełk (79)
Wielkopolskie:
Poznań (705)
Kalisz (75)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (334)
Koszalin (80)
Kołobrzeg (34)
Auchan (165)
Tesco (72)
Inditex (45)
Leroy Merlin (139)
Bricoman (9)
STRABAG (10)
ABB (25)
Accenture (233)
Carrefour (94)
PKO BP (326)
PwC (27)
KPMG (39)
Orange (23)
IKEA (31)
Budimex (45)

Rekrutują z Praca.pl