Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Szczecin

69 dni temu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 40841

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
- obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
- oświetlenie dzienne i sztuczne
- stanowisko pracy wyposażone jest w komputer z monitorem ekranowym, drukarkę, telefon, ksero
- udział w kontrolach na terenie województwa zachodniopomorskiego
- na stanowisku pracy występują zadania wymagające umiejętności współpracy, odporności na stres i komunikatywności
- stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku ZUW
- w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)
- urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- warunki w kontrolowanych podmiotach mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • opracowywanie i aktualizowanie elementów Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • przeprowadzanie kontroli w ramach nadzoru Wojewody nad działaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa
 • rozpatrywanie skarg i wniosków związanych z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa
 • opracowywanie procedur koordynacji działań jednostek sytemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • opracowywanie i aktualizowanie, w części dotyczącej ratownictwa medycznego, wojewódzkich planów: zarządzania kryzysowego, postępowania awaryjnego na wypadek zdarzenia radiacyjnego, operacyjnego ochrony przed powodzią oraz planu obrony cywilnej województwa
 • koordynowanie działań związanych z tworzeniem procedur i zaleceń medycznych opracowywanych w celu usprawnienia funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ww. systemu i inicjowanie zmian dotyczący organizacji systemu
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, również z użyciem AED, dla pracowników Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w szczególności dla operatorów numerów alarmowych i pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • posiadanie świadectwa/dyplomu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów z zakresu systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
 • znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność, umiejętność współpracy, odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Poznaj stanowisko: Ratownik Medyczny

Ratownik medyczny jest osobą, której obowiązkiem jest świadczenie pomocy medycznej przy użyciu dostępnego sprzętu, szczególnie w przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia innych osób. Zadania te polegają m.in. na udzielaniu pierwszej pomocy, podtrzymywaniu funkcji życiowych i opiece w trakcie transportu do szpitala. Po przybyciu na miejsce zdarzenia ocenia on stan zdrowia poszkodowanych, zabezpiecza teren i ...
Ratownik Medyczny Praca Ratownik Medyczny

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (804)
Wałbrzych (57)
Legnica (98)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (248)
Toruń (143)
Lubelskie:
Lublin (254)
Chełm (35)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (942)
Tarnów (67)
Nowy Sącz (66)
Mazowieckie:
Warszawa (2233)
Radom (171)
Płock (101)
Opolskie:
Opole (247)
Nysa (89)
Podkarpackie:
Rzeszów (163)
Przemyśl (44)
Podlaskie:
Białystok (155)
Suwałki (49)
Łomża (38)
Pomorskie:
Gdańsk (476)
Gdynia (199)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (582)
Częstochowa (151)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (152)
Elbląg (125)
Ełk (87)
Wielkopolskie:
Poznań (666)
Kalisz (76)
Konin (73)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (345)
Koszalin (94)
Kołobrzeg (40)
Auchan (154)
Tesco (112)
Inditex (22)
Leroy Merlin (131)
Bricoman (19)
STRABAG (12)
ABB (40)
Accenture (133)
Carrefour (144)
PKO BP (350)
PwC (38)
KPMG (22)
Orange (20)
IKEA (29)
Budimex (58)

Rekrutują z Praca.pl