Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole

36 dni temu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 44023

Warunki pracy

zagrożenie korupcją,
permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
kontakty zewnętrzne z pracownikami COAR, w związku z realizacją zamówienia centralnego, w którym uczestniczy OUW w Opolu.

Zakres zadań

 • przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych na prace remontowo-inwestycyjne, usługi i dostawy zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych w tym opracowanie projektów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projektów umów z wykonawcami i dostawcami,
 • przygotowanie i obsługa techniczna prac komisji przetargowych oraz czynne uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • realizowanie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty, określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • sporządzanie planu zamówień publicznych Urzędu w celu sumowania i koordynowania w OUW zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
 • sporządzanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych przez OUW do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz przygotowanie projektu Planu zamówień publicznych,
 • pełnienie funkcji koordynatora zamówień Urzędu realizowanych przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej oraz obsługa platformy informatycznej dot. zamówień centralnych,
 • przygotowanie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zadań planowanych przez Oddział Inwestycji i Administracji,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w OUW oraz rejestrowanie umów w Centralnym Rejestrze Umów,
 • podejmowanie działań organizacyjnych w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi oraz współpraca z pracownikami odpowiedzialnymi za gospodarowanie składnikami majątkowymi w Wydziałach/Biurach/Zespołach,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie – ewidencja arkuszy spisu z natury.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok w obszarze zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • Znajomość ustaw: kpa , o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie środków trwałych,
 • Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie stawek amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Znajomość przepisów rozporządzenia RM w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
 • Znajomość przepisów rozporządzenia RM w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.
 • biegła obsługa pakietu Office, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi,
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (783)
Wałbrzych (55)
Legnica (130)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (241)
Toruń (132)
Lubelskie:
Lublin (275)
Chełm (59)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (876)
Tarnów (73)
Nowy Sącz (85)
Mazowieckie:
Warszawa (2259)
Radom (178)
Płock (86)
Opolskie:
Opole (237)
Nysa (71)
Podkarpackie:
Rzeszów (173)
Przemyśl (48)
Podlaskie:
Białystok (134)
Suwałki (44)
Łomża (35)
Pomorskie:
Gdańsk (463)
Gdynia (251)
Słupsk (73)
Śląskie:
Katowice (603)
Częstochowa (172)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (180)
Elbląg (131)
Ełk (49)
Wielkopolskie:
Poznań (701)
Kalisz (98)
Konin (70)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (312)
Koszalin (102)
Kołobrzeg (36)
Auchan (145)
Tesco (160)
Inditex (51)
Leroy Merlin (172)
Bricoman (17)
STRABAG (10)
ABB (37)
Accenture (109)
Carrefour (134)
PKO BP (382)
PwC (11)
KPMG (32)
Orange (94)
IKEA (50)
Budimex (17)

Rekrutują z Praca.pl

Praca w mieście