Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Słupsk

38 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 44368

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• zagrożenie korupcją,
• permanentna obsługa klienta zewnętrznego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych na wniosek stron, analizowanie i gromadzenie materiału dowodowego poprzez występowanie do innych organów, instytucji, archiwów i konsulów RP z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i rozpatrywanie wniosków z zakresu realizacji prawa do rekompensaty oraz przygotowywanie projektów decyzji Wojewody Pomorskiego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach nadzwyczajnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania , uchylenia lub zmiany decyzji, zaświadczeń i postanowień,
 • dokonywanie adnotacji na decyzjach – zaświadczeniach, wydanych przez urzędy rejonowe i starostwa powiatowe o wybranej formie rekompensaty i jej wysokości oraz dokonywanie ich weryfikacji,
 • weryfikacja pod względem formalno-prawnym i analizowanie poprawności operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji a także interpelacji oraz zapytań posłów i senatorów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji w zakresie ustanawiania i wygaszania trwałego zarządu, zarządu Lasów Państwowych,
 • współpraca z organami państwowymi i instytucjami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami RP, o gospodarce nieruchomościami, kodeksu postępowania administracyjnego, dekretu o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o służbie cywilnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (788)
Wałbrzych (46)
Legnica (129)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (262)
Toruń (140)
Lubelskie:
Lublin (268)
Chełm (54)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (951)
Tarnów (87)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2240)
Radom (172)
Płock (92)
Opolskie:
Opole (233)
Nysa (72)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (125)
Suwałki (42)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (465)
Gdynia (241)
Słupsk (70)
Śląskie:
Katowice (599)
Częstochowa (182)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (175)
Elbląg (131)
Ełk (55)
Wielkopolskie:
Poznań (682)
Kalisz (90)
Konin (71)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (318)
Koszalin (115)
Kołobrzeg (47)
Auchan (152)
Tesco (146)
Inditex (61)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (117)
Carrefour (126)
PKO BP (373)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl