Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Bydgoszcz

29 dni temu

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 46059

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.

Zakres zadań

 • kwalifikowanie złożonych wniosków jednostek samorządu terytorialnego pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych w celu przekazania wniosku wojewody na środki finansowe do właściwego ministerstwa
 • analizowanie i rozliczanie środków finansowych przekazanych jednostkom samorządu w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji zadania
 • udzielanie informacji o zasadach realizacji zadań w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i warunkach naboru wniosków w celu zapewnienia jednolitości oraz prawidłowości realizacji zadania
 • przygotowanie dokumentów związanych z Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym informacji o Programie w celu zaspokojenia jednolitości oraz prawidłowości realizacji zadania
 • przygotowanie i przekazanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego w celu wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • znajomość ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • ustawa o finansach publicznych
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (688)
Wałbrzych (68)
Legnica (98)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (240)
Toruń (147)
Lubelskie:
Lublin (254)
Chełm (47)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (871)
Tarnów (102)
Nowy Sącz (94)
Mazowieckie:
Warszawa (2103)
Radom (169)
Płock (72)
Opolskie:
Opole (234)
Nysa (80)
Podkarpackie:
Rzeszów (148)
Przemyśl (38)
Podlaskie:
Białystok (161)
Suwałki (38)
Łomża (33)
Pomorskie:
Gdańsk (489)
Gdynia (298)
Słupsk (79)
Śląskie:
Katowice (568)
Częstochowa (179)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (193)
Elbląg (128)
Ełk (62)
Wielkopolskie:
Poznań (631)
Kalisz (96)
Konin (79)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (306)
Koszalin (120)
Kołobrzeg (42)
Auchan (192)
Tesco (153)
Inditex (30)
Leroy Merlin (170)
Bricoman (29)
STRABAG (5)
ABB (43)
Accenture (118)
Carrefour (149)
PKO BP (331)
PwC (28)
KPMG (40)
Orange (32)
IKEA (43)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl