Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

7 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 52614

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na pierwszym piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Zakres zadań

 • opracowywanie rocznego planu wydatków z obszaru pomocy społecznej dla gmin w oparciu o ustawę budżetową;
 • monitorowanie realizacji planu wydatków w oparciu o bieżące potrzeby finansowe zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • sporządzanie comiesięcznych dyspozycji przekazania środków do gmin na podstawie potrzeb zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • dokonywanie rozliczeń umów zawieranych z gminami i powiatami na realizację programów resortowych z zakresu pomocy społecznej;
 • pozyskiwanie i gromadzenie danych z jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego do opracowania materiałów do projektu budżetu wojewody w I, II i III fazie;
 • ustalanie potrzeb finansowych gmin związanych z wprowadzaniem nowych zadań w postaci programów naprawczych;
 • rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu wojewody na zadania z obszaru pomocy społecznej i wspierania rodziny;
 • sporządzanie sprawozdań resortowych w systemie CAS z realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej oraz w obszarze rodzina.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • • znajomość ustaw: o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o finansach publicznych, o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
  • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-24 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (655)
  Wałbrzych (62)
  Legnica (118)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (244)
  Toruń (132)
  Lubelskie:
  Lublin (232)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (811)
  Tarnów (83)
  Nowy Sącz (82)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2002)
  Radom (171)
  Płock (68)
  Opolskie:
  Opole (227)
  Nysa (62)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (174)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (147)
  Suwałki (42)
  Łomża (34)
  Pomorskie:
  Gdańsk (500)
  Gdynia (272)
  Słupsk (65)
  Śląskie:
  Katowice (635)
  Częstochowa (151)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (183)
  Elbląg (100)
  Ełk (50)
  Wielkopolskie:
  Poznań (618)
  Kalisz (91)
  Konin (55)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (379)
  Koszalin (115)
  Kołobrzeg (50)
  Auchan (165)
  Tesco (58)
  Inditex (24)
  Leroy Merlin (111)
  Bricoman (11)
  STRABAG (9)
  ABB (16)
  Accenture (66)
  Carrefour (181)
  PKO BP (315)
  PwC (18)
  KPMG (28)
  Orange (45)
  IKEA (46)
  Budimex (2)

  Rekrutują z Praca.pl