Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Gdańsk

273 dni temu

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 57440

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:
• praca administracyjno-biurowa,
• przeprowadzanie kontroli.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,
• pokój biurowy mieści się na czwartym piętrze wielokondygnacyjnego budynku z windą, wejście główne do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
• na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
• większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
• praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.

Dodatkowe benefity:
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”,
• dofinansowanie do wypoczynku oraz dopłata do kolonii dzieci i młodzieży,
• dopłata do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej,
• możliwość dofinansowania do legitymacji ze zniżką 50% na przejazdy PKP, SKM, PKM.

Zakres zadań

 • rozpatrywanie wniosków starosty, przygotowywanie zarządzeń i pism dotyczących wyrażenia zgody na:
 • a) nabycie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa oraz na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej oraz w drodze bezprzetargowej;
 • b) dokonanie darowizny nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa na cele publiczne i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego;
 • c) najem, dzierżawę, użyczenie nieruchomości Skarbu Państwa na czas oznaczony i czas nieoznaczony;
 • d) zastosowanie podwyższonej stawki procentowej od opłaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz rozpatrywanie innych wniosków starostów w zakresie gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa;
 • przeprowadzanie kontroli w starostwach w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa;
 • • realizowanie zadań nadzorczych wobec starostów wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej dotyczących dochodów i dotacji związanych z gospodarowaniem nieruchomościami;
 • • weryfikowanie pod względem formalno-prawnym i analizowanie poprawności sporządzenia operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby prowadzonych przez starostę spraw dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości;
 • rozpatrywanie skarg i wniosków, a także przygotowywanie odpowiedzi na interpelacje oraz zapytania posłów i senatorów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o gospodarce nieruchomościami, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, kodeksu postępowania administracyjnego oraz kodeksu cywilnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy: prawo zamówień publicznych;
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej