Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Warszawa

24 dni temu

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76542

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca na II piętrze; permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

  • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w zakresie potwierdzenia nabycia z mocy prawa przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa własności gruntów znajdujących się w ich władaniu, a zajętych pod drogi publiczne;
  • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w zakresie przeniesienia własności mienia ogólnonarodowego (państwowego) na właściwe gminy;
  • prowadzi postępowania administracyjne w I instancji w zakresie przeniesienia własności mienia Skarbu Państwa na rzecz właściwych powiatów i samorządu województwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
  • znajomość ustaw: Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego
  • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
  • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
  • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe