Inspektor

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Olsztyn

87 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 20515

Warunki pracy

Praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie.
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca samodzielna pod presją, wymagająca bardzo dobrej organizacji pracy z nierównomiernym natężeniem obowiązków służbowych, wymagająca przestrzegania określonych przepisami terminów realizacji.
Stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym, znajduje się na parterze budynku. Na piętro prowadzą schody - brak windy, przed budynkiem podjazd dla inwalidów, w siedzibie jednostki toaleta dla niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • naliczanie wynagrodzeń i innych należności pracowników oraz rozliczanie składek ZUS, podatku do US, sporządzanie deklaracji ZUS oraz informacji podatkowych PIT
 • kontrola rachunków i zestawień sporządzanych przez urzędowych lekarzy weterynarii dot. świadectw zdrowia dla drobiu, bydła i świń
 • sporządzanie miesięcznych zestawień rachunków, miesięcznych zestawień z badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadectw zdrowia, a także miesięcznych zestawień z nadzoru w zakładach urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie monitoringu
 • rozliczanie delegacji pracowników, prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, wydawanie druków opłat
 • sporządzanie sprawozdań , informacji i analiz w zakresie wynagrodzeń
 • wykonywanie czynności związanych z inwentaryzacją
 • obsługa systemu bankowego – sporządzanie przelewów
 • prowadzenie kasy – rozliczanie operacji gotówkowych, pobieranie środków pieniężnych z rachunku bankowego, bieżące sporządzanie raportów kasowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne profilowane w kierunku: rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowych i/lub księgowych
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ordynacji podatkowej
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi Inspekcji Weterynaryjnej oraz rozporządzeń wykonawczych z zakresu cennika opłat oraz wynagrodzeń za czynności zlecone
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz stosowania przepisów w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office
 • umiejętność pracy w zespole, rzetelność, dokładność, komunikatywność
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość obsługi programów: Płatnik, NBE, program kadrowo-płacowy (m. in. PUMA, R2 Płatnik)
 • umiejętność naliczania wynagrodzeń

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl