Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski i teren woj. lubuskiego

253 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski i teren woj. lubuskiego
Ogłoszenie o naborze Nr 27082

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• stres związany z obsługą interesantów,
• zagrożenie korupcją,
• praca w terenie podczas wykonywania czynności kontrolnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• występują bariery architektoniczne tj. ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
• budynek 3-kondygnacyjny – brak windy, wejście po schodach,
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
• na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych dotyczących decyzji i postanowień wydanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć organu I instancji),
 • • prowadzenie postępowań administracyjnych dla których LWINB jest organem I (pierwszej) instancji w trybie nadzwyczajnym w celu uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej bądź stwierdzenia nieważności decyzji,
 • • sprawowanie nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez podległe jednostki w celu prawidłowego ich wykonania,
 • • przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu obrony stanowiska LWINB wydanego w trybie odwoławczym,
 • • przeprowadzanie kontroli organów szczebla powiatowego (starostów) jako organów administracji architektoniczno – budowlanej w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na LWINB,
 • • przeprowadzanie kontroli Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego dotyczących m.in.: prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, wydawanych w ich toku decyzji i postanowień, prawidłowości załatwiania skarg i terminowości,
 • • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz przedkładanie przełożonemu do merytorycznej i formalnej kontroli,
 • • przygotowywanie projektów pism w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego, wyjaśnianie stanu faktycznego w prowadzonej sprawie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w branży budowlanej lub w administracji publicznej
 • • znajomość następujących ustaw:  Prawo budowlane,  Prawo wodne,  Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • • umiejętność obsługi komputera,
 • • umiejętność współdziałania w ramach zespołu zadaniowego,
 • • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • • samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • • umiejętność argumentowania,
 • • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (700)
  Wałbrzych (45)
  Legnica (80)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (165)
  Toruń (109)
  Lubelskie:
  Lublin (188)
  Chełm (23)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (818)
  Tarnów (37)
  Nowy Sącz (26)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1920)
  Radom (129)
  Płock (50)
  Opolskie:
  Opole (204)
  Nysa (54)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (119)
  Przemyśl (36)
  Podlaskie:
  Białystok (90)
  Suwałki (35)
  Łomża (20)
  Pomorskie:
  Gdańsk (402)
  Gdynia (161)
  Słupsk (48)
  Śląskie:
  Katowice (468)
  Częstochowa (118)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (116)
  Elbląg (61)
  Ełk (32)
  Wielkopolskie:
  Poznań (535)
  Kalisz (66)
  Konin (30)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (290)
  Koszalin (64)
  Kołobrzeg (29)
  Auchan (159)
  Tesco (106)
  Inditex (27)
  Bricoman (13)
  STRABAG (4)
  ABB (96)
  Accenture (270)
  Carrefour (95)
  PKO BP (315)
  PwC (10)
  KPMG (32)
  Orange (20)
  IKEA (14)
  Budimex (36)

  Rekrutują z Praca.pl