Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Olsztyn

7 dni temu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 30304

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej) z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
• stres związany z działaniem pod presją czasu,
• dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
• możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
• obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
• praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
• budynek zaopatrzony jest wyłącznie w schodołaz umożliwiający transportowanie wózka inwalidzkiego,
• budynek nie spełnia wymogów dotyczących podjazdów, wind, toalet dla osób niepełnosprawnych (spełnia wyłącznie na parterze).

Zakres zadań

 • Dekretowanie dowodów księgowych (DZ-dokumenty zakupu, RV – faktury sprzedaży, wyciągi bankowe i inne),
 • Księgowanie w systemie finansowo-księgowym SAP zadekretowanych dokumentów księgowych,
 • Wystawianie i księgowanie faktur sprzedaży, not księgowych i not korygujących w systemie SAP,
 • Prowadzenie ewidencji w zakresie podatku VAT i sporządzanie deklaracji VAT, JPK,
 • Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie majątku rzeczowego jednostki,
 • Systematyczna analiza i uzgadnianie zapisów księgowych,
 • Rozliczanie inwentaryzacji i weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera- pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy o doskonalenie zawodowe; rzetelność; organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • umiejętność współpracy, komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość procedur postępowania administracyjnego,
 • znajomość obsługi programu komputerowego SAP.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-20 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: Inspektor K, F-1)

  Poznaj stanowisko: Księgowy

  Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
  Księgowy Praca Księgowy

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (777)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (60)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (159)
  Toruń (89)
  Lubelskie:
  Lublin (118)
  Chełm (18)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (817)
  Tarnów (43)
  Nowy Sącz (37)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1651)
  Radom (65)
  Płock (38)
  Opolskie:
  Opole (110)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (75)
  Przemyśl (26)
  Podlaskie:
  Białystok (98)
  Suwałki (36)
  Łomża (25)
  Pomorskie:
  Gdańsk (386)
  Gdynia (155)
  Słupsk (45)
  Śląskie:
  Katowice (465)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (90)
  Elbląg (47)
  Ełk (13)
  Wielkopolskie:
  Poznań (491)
  Kalisz (43)
  Konin (35)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (258)
  Koszalin (53)
  Kołobrzeg (20)
  Auchan (126)
  Tesco (494)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (21)
  STRABAG (8)
  ABB (86)
  Accenture (186)
  Luxoft (168)
  PKO BP (361)
  KPMG (35)
  Orange (17)
  IKEA (3)
  Budimex (23)

  Rekrutują z Praca.pl