Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

130 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 35872

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu
- kontakt z klientem zewnętrznym
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku

Zakres zadań

 • przyjmowanie do kasy wpłaty gotówki lub dokonywanie wpłat za pomocą kart płatniczych przy użyciu terminala płatniczego. Wystawianie dowodów wpłat KP oraz potwierdzeń realizacji transakcji za pomocą kart płatniczych w programie finansowo – księgowym TBD-FK w module „kasa”. Dokonywanie zwrotu nadpłat z tytułu opłat paszportowych i mandatów karnych i wystawianie dowodów wypłat KW. Przeliczanie gotówki zgromadzonej w kasie, a następnie przygotowywanie pakietów gotówki i dowodów wpłat celem terminowego jej odprowadzenia za pośrednictwem konwojenta na rachunek dochodów prowadzony w NBP. Sporządzanie raportów kasowych oraz zestawień płatności dokonanych kartą płatniczą w programie finansowo – księgowym TBD w module „kasa”. Sprawdzanie zgodności stanu kasy z raportem kasowym. Sprawdzanie zgodności przyjętych wpłat za pomocą kart płatniczych z raportem z terminala. Zadanie to realizowane w celu przekazania sprawdzonego i zgodnego raportu kasowego oraz zestawienia płatności dokonanych kartą płatniczą pracownikowi oddziału, odpowiedzialnemu za sprawdzenie ich pod względem formalno - rachunkowym oraz sprawdzenie dekretów księgowych. Celem tego zadania jest pobieranie dochodów Skarbu Państwa w kasie oraz odprowadzanie ich na rachunek dochodów oraz sprawna obsługa kasowa interesantów;
 • analiza zasadności zwrotów dochodów budżetowych lub dokonanych nadpłat dochodów budżetowych zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne i inne podmioty. Weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym wniosków o zwrot nadpłaty w dochodach budżetowych (z wyjątkiem mandatów karnych) m.in. opłat paszportowych, z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Przygotowywanie przelewów bankowych realizowanych z rachunku dochodów dysponenta głównego dotyczących zwrotów nadpłat w dochodach budżetowych, w tym również z tytułu mandatów karnych w programie bankowości elektronicznej VideoTel;
 • sporządzanie kwartalnych analiz z realizacji dochodów budżetowych w celu weryfikacji sprawozdań budżetowych przedkładanych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie danych zawartych w bazie programu finansowo-księgowego TBD-FK. Sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji dochodów przez dysponenta głównego w celu poinformowania właściwych wydziałów merytorycznych i podległych jednostek budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość zagadnień związanych z zabezpieczeniami stosowanymi na znakach pieniężnych i metody wykrycia fałszywych banknotów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • certyfikat z zakresu znajomości zabezpieczeń stosowanych w banknotach polskich oraz wykrywania fałszywych banknotów
 • 6 miesięcy doświadczenia na stanowisku kasowym z obsługą terminala
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • przeszkolenie z obsługi terminala kart płatniczych; obsługi programów finansowo-księgowych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Finansowych

Specjalista ds. Finansowych zajmuje się przygotowaniem raportów i analiz finansowych. Monitoruje również rozliczenia oraz optymalizuje koszty. Uczestniczy też w procesie sporządzania budżetu. Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalisty ds. Finansowych powinna legitymować się wyższym wykształceniem (ekonomicznym, z zakresu rachunkowości i finansów). Konieczna jest ...
Specjalista ds. Finansowych Praca Specjalista ds. Finansowych

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (776)
Wałbrzych (55)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (224)
Toruń (140)
Lubelskie:
Lublin (250)
Chełm (22)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (912)
Tarnów (62)
Nowy Sącz (77)
Mazowieckie:
Warszawa (2366)
Radom (164)
Płock (100)
Opolskie:
Opole (219)
Nysa (81)
Podkarpackie:
Rzeszów (142)
Przemyśl (39)
Podlaskie:
Białystok (138)
Suwałki (49)
Łomża (20)
Pomorskie:
Gdańsk (479)
Gdynia (212)
Słupsk (74)
Śląskie:
Katowice (545)
Częstochowa (154)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (134)
Elbląg (108)
Ełk (76)
Wielkopolskie:
Poznań (704)
Kalisz (78)
Konin (39)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (331)
Koszalin (70)
Kołobrzeg (34)
Auchan (175)
Tesco (71)
Inditex (38)
Leroy Merlin (134)
Bricoman (8)
STRABAG (10)
ABB (18)
Accenture (284)
Carrefour (87)
PKO BP (332)
PwC (31)
KPMG (46)
Orange (20)
IKEA (25)
Budimex (50)

Rekrutują z Praca.pl