Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

165 dni temu

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 37367

Warunki pracy

- nietypowe godziny pracy (praca do godz. 17-tej w wybrane dni)
- stres związany z obsługą klientów ( obywatele polscy, obywatele innych państw, podmioty prawne)
- zagrożenie korupcją (praca na stanowisku wiąże się z wydawaniem szeregu zezwoleń i dokumentów)
- budynek i pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • rozpatrywanie wniosków i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemca w celu zapewnienia legalnego dostępu do polskiego rynku pracy
 • informowanie podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom i cudzoziemców w celu objaśnienia, jakie prawa i obowiązki wynikają z uzyskanego zezwolenia oraz jak stosować przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców
 • przygotowywanie projektu kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady rynku pracy w celu realizacji zadania wynikającego z ustawy
 • współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy właściwymi ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca w celu sprawnego współdziałania w zakresie wydawanych informacji dotyczących możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy
 • przyjmowanie wniosków oraz dokumentów w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów
 • wprowadzanie danych do rejestru dotyczącego zatrudnienia cudzoziemców w systemie informatycznym Syriusz, weryfikowanie danych w systemie informatycznym Pobyt oraz w innych dostępnych systemach w celu zapewnienia poprawnego prowadzenia rejestrów i weryfikacji danych pod kątem przygotowywania projektów decyzji
 • przekazywanie na wniosek innego wojewody, naczelnika właściwego urzędu skarbowego, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży Granicznej lub Policji kopii wydanych decyzji oraz innych informacji, o których mowa w art. 88 i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w celu sprawnego współdziałania
 • realizowanie zadań z zakresu postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemców, w tym przyjmowanie wniosków, dokumentów, wydawanie dokumentów cudzoziemcom, udzielanie informacji w sprawach cudzoziemców w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw: o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeksu postępowania administracyjnego, o cudzoziemcach, o służbie cywilnej, znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • wiedza na temat sytuacji międzynarodowej, geografii, tendencji w migracji i powierzaniu pracy cudzoziemcom
 • znajomość obsługi komputera w zakresie edytora tekstów MS Word
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z obsługi systemu informatycznego ZC i "Pobyt"
 • szczególne uprawnienia: dostęp do systemu informatycznego „Pobyt”

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (791)
Wałbrzych (47)
Legnica (127)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (268)
Toruń (145)
Lubelskie:
Lublin (270)
Chełm (55)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (948)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2250)
Radom (173)
Płock (91)
Opolskie:
Opole (236)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (177)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (125)
Suwałki (43)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (471)
Gdynia (242)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (600)
Częstochowa (188)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (170)
Elbląg (137)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (683)
Kalisz (95)
Konin (69)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (314)
Koszalin (114)
Kołobrzeg (45)
Auchan (152)
Tesco (143)
Inditex (61)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (117)
Carrefour (126)
PKO BP (373)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (21)

Rekrutują z Praca.pl