Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Białystok

8 dni temu

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 39187

Warunki pracy

-praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-praca wykonywana w Urzędzie i poza siedzibą Urzędu,
-budynek Urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
-warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak podjazdów, windy, drzwi o odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety,

Zakres zadań

 • prowadzenie i obsługa sekretariatu,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących w formie papierowej i elektronicznej,
 • przyjmowanie i kierowanie interesantów zgłaszających się bezpośrednio i telefonicznie do odpowiednich komórek merytorycznych,
 • przyjmowanie skarg i wniosków,
 • obsługa systemów informatycznych, programów oraz baz danych,
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 • wysyłanie korespondencji,
 • prowadzenie Archiwum Zakladowego,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • biegłaaznajomość obslugi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs z zakresu prowadzenia archiwum

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy
 • kopie zaświadczeń ukończonych kursów
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-12-16 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar w Warszawie
  ul. Elektoralna 4/6
  00-139 Warszawa
  Referat Kadr, Płac i Szkolenia
  z dopiskiem na kopercie Nr ogłoszenia

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (847)
  Wałbrzych (53)
  Legnica (110)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (204)
  Toruń (117)
  Lubelskie:
  Lublin (207)
  Chełm (33)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (906)
  Tarnów (58)
  Nowy Sącz (43)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2095)
  Radom (144)
  Płock (45)
  Opolskie:
  Opole (155)
  Nysa (68)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (164)
  Przemyśl (31)
  Podlaskie:
  Białystok (128)
  Suwałki (42)
  Łomża (19)
  Pomorskie:
  Gdańsk (439)
  Gdynia (208)
  Słupsk (56)
  Śląskie:
  Katowice (505)
  Częstochowa (153)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (129)
  Elbląg (100)
  Ełk (38)
  Wielkopolskie:
  Poznań (586)
  Kalisz (63)
  Konin (36)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (326)
  Koszalin (73)
  Kołobrzeg (38)
  Auchan (139)
  Tesco (137)
  Inditex (54)
  OBI (2)
  PKP (1)
  STRABAG (3)
  ABB (99)
  Accenture (226)
  Carrefour (131)
  PKO BP (313)
  KPMG (36)
  Orange (25)
  IKEA (16)
  Budimex (28)

  Rekrutują z Praca.pl