Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku

Brzesko

149 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Brzesku
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Brzesko
Ogłoszenie o naborze Nr 41234

Warunki pracy

• Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy dziennie oraz obsługą innych urządzeń biurowych.
• Wymuszona pozycja ciała, praca siedząca z przewagą wysiłku umysłowego w warunkach oświetlenia naturalnego i sztucznego.
• Bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi do odbioru dowodów rzeczowych.
• Praca w systemie ośmiogodzinnym w siedzibie urzędu w pomieszczeniu biurowym na parterze oraz w pomieszczeniach magazynu dowodów rzeczowych usytuowanych w piwnicach budynku oraz garażach.
• Praca w pomieszczeniach magazynu dowodów rzeczowych z koniecznością przemieszczania się po piętrach budynku.
• Pomieszczenia magazynu dowodów rzeczowych znajdujące się w garażach są pomieszczeniami nieogrzewanymi a wykonywanie zadań z przyjmowanie i wydawanie dowodów rzeczowych związane jest z wysiłkiem fizycznym.
• Występują bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby niepełnosprawne ruchowo. W budynku brak windy, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze, na zewnątrz znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo umożliwiający wjazd wyłącznie na parter.
• Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • Prowadzenie zagadnień z zakresu dowodów rzeczowych związanych z ich rejestracją w księdze dowodów rzeczowych, sporządzanie stosownej dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji z sądami, prokuraturą, Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie i innymi instytucjami.
 • Prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym, przyjmowanie i wydawanie dowodów rzeczowych prowadzącym postępowania, przekazywanie dowodów rzeczowych do innych jednostek, sądów, prokuratur oraz osobom uprawnionym.
 • Prowadzenie Rejestru Śledztw i Dochodzeń – e-RCDŚ dla Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Prewencji w celu realizacji zadań związanych z rejestracją postępowań.
 • Prowadzenie Rejestru Postępowań Sprawdzających i Odmów Wszczęć Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Prewencji.
 • Weryfikowanie zgodności spraw zakończonych z rejestracją kryminalną w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).
 • Czuwanie nad prawidłowym postępowaniem z usuniętymi przez Policję pojazdami
 • Wykonywanie zadań z zakresu obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego pod nieobecność sekretarki wydziału w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania pracy wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość zarządzenia nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym
 • znajomość wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów
 • znajomość decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)
 • ogólna znajomość procedur karnych oraz Kodeksu Karnego
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, Word, Excel
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (739)
Wałbrzych (65)
Legnica (101)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (266)
Toruń (166)
Lubelskie:
Lublin (234)
Chełm (43)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (802)
Tarnów (93)
Nowy Sącz (81)
Mazowieckie:
Warszawa (2204)
Radom (181)
Płock (66)
Opolskie:
Opole (226)
Nysa (77)
Podkarpackie:
Rzeszów (172)
Przemyśl (49)
Podlaskie:
Białystok (155)
Suwałki (53)
Łomża (42)
Pomorskie:
Gdańsk (519)
Gdynia (276)
Słupsk (98)
Śląskie:
Katowice (591)
Częstochowa (185)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (191)
Elbląg (138)
Ełk (57)
Wielkopolskie:
Poznań (662)
Kalisz (81)
Konin (69)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (404)
Koszalin (101)
Kołobrzeg (64)
Auchan (140)
Tesco (150)
Inditex (37)
Leroy Merlin (165)
Bricoman (14)
STRABAG (12)
ABB (35)
Accenture (50)
Carrefour (213)
PKO BP (319)
PwC (12)
KPMG (38)
Orange (45)
IKEA (46)
Budimex (18)

Rekrutują z Praca.pl