Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku

Słupsk

26 dni temu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Słupsk
Ogłoszenie o naborze Nr 44569

Warunki pracy

Praca biurowa, w godzinach 7.30÷15.30. Z pracą na ww. stanowisku związane są wyjazdy służbowe, załatwianie spraw poza jednostką, współpraca z podległymi Jednostkami Ratowniczo - Gaśniczymi.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy sztucznym / naturalnym oświetleniu,
częste kontakty z podmiotami zewnętrznymi oraz pracownikami Komendy,
narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, skaner i telefon,
budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
praca na pierwszym piętrze, konieczność poruszania się po budynku - brak windy oraz brak dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych,
stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych.

Zakres zadań

 • samodzielne prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku
 • przekazywanie Komendantowi Miejskiemu PSP w Słupsku korespondencji wpływającej elektronicznie oraz pocztą tradycyjną
 • przekazywanie korespondencji zgodnie z dyspozycjami Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku właściwym komórkom organizacyjnym komendy
 • kierowanie ruchem interesantów, udzielanie im informacji oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych
 • prowadzenie archiwum Komendy Miejskiej PSP w Słupsku i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania i brakowania dokumentów
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Miejskiego PSP w Słupsku
 • ewidencjonowanie pieczęci, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla Komendy Miejskiej PSP w Słupsku

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie preferowani absolwenci kierunków administracyjnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
 • kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia
 • prawo jazdy kat. B
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o treści : „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dobrowolnie wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach złożonych w postępowaniu w sprawie naboru do pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku w związku z ogłoszeniem o naborze do pracy na stanowisko inspektora ds. organizacyjnych w sekcji ds. organizacyjno-kadrowych, przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, przy ul. Młyńskiej 2, w celu przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego”,
 • podpisana przez osobę składająca aplikację klauzula informacyjna

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (796)
Wałbrzych (57)
Legnica (130)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (259)
Toruń (138)
Lubelskie:
Lublin (276)
Chełm (58)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (927)
Tarnów (69)
Nowy Sącz (90)
Mazowieckie:
Warszawa (2222)
Radom (180)
Płock (84)
Opolskie:
Opole (237)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (178)
Przemyśl (49)
Podlaskie:
Białystok (134)
Suwałki (45)
Łomża (35)
Pomorskie:
Gdańsk (457)
Gdynia (259)
Słupsk (76)
Śląskie:
Katowice (604)
Częstochowa (181)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (188)
Elbląg (139)
Ełk (52)
Wielkopolskie:
Poznań (684)
Kalisz (101)
Konin (76)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (311)
Koszalin (111)
Kołobrzeg (37)
Auchan (146)
Tesco (143)
Inditex (43)
Leroy Merlin (179)
Bricoman (17)
STRABAG (11)
ABB (37)
Accenture (121)
Carrefour (129)
PKO BP (375)
PwC (11)
KPMG (31)
Orange (94)
IKEA (54)
Budimex (19)

Rekrutują z Praca.pl