Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Inspektor

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Opole

30 dni temu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 45014

Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne kilka razy w miesiącu: z dostawcami mediów w trakcie eksploatacji obiektów; z pracownikami jednostek z siedzibą w budynkach OUW w celu kontaktów związanych z użytkowaniem pomieszczeń OUW; z administratorami budynków i nieruchomości użytkowanych przez Urząd w celu rozliczania należności z eksploatacji nieruchomości.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań

 • Gospodarowanie nieruchomościami w zakresie prowadzonych spraw związanych z: a) przejmowaniem i zbywaniem obiektów na potrzeby Urzędu, b) udostępnianiem i oddawaniem w najem lub w dzierżawę własnych obiektów i lokali innym jednostkom i osobom, c) najmowaniem lokali od innych na potrzeby własne;
 • Administrowanie budynkami i lokalami Urzędu, a w szczególności: a) prowadzenie szczegółowej ewidencji nieruchomości, lokali i pomieszczeń Urzędu oraz lokali i pomieszczeń przekazanych w użytkowanie jednostkom zewnętrznym w obiektach OUW, b) sporządzanie projektów umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości Urzędu lub nieruchomości użytkowanych przez Urząd, prowadzenie ich ewidencji oraz kontrola ich realizacji, c) analiza kosztów utrzymania poszczególnych nieruchomości Urzędu;
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych z tytułu kosztów eksploatacyjnych przypadających na Urząd oraz na poszczególnych użytkowników obiektów OUW i ich analiza. Wnioskowanie do Oddziału Księgowości Biura Obsługi Urzędu o naliczanie obciążeń eksploatacyjnych wynikających z zawartych umów oraz informowanie Oddziału o zaistniałych zmianach w tym zakresie;
 • Uczestniczenie w planowaniu wydatków Urzędu z tytułu kosztów eksploatacyjnych;
 • Realizacja zamówień poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na potrzeby Urzędu;
 • Rejestrowanie umów w Centralnym Rejestrze Umów;
 • Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej do GUS w zakresie realizowanych obowiązków;
 • Prowadzenie spraw związanych z obliczaniem wysokości oraz regulowaniem należności z tytułu podatków od nieruchomości za obiekty użytkowane przez Urząd oraz z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólnokształcące, ekonomiczne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej
 • Znajomość przepisów: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • Biegła obsługa pakietu Office ;
 • Umiejętność pracy w zespole ; samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Inspektor w Administracji Publicznej Praca Inspektor w Administracji Publicznej

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (765)
Wałbrzych (46)
Legnica (128)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (266)
Toruń (137)
Lubelskie:
Lublin (265)
Chełm (55)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (909)
Tarnów (92)
Nowy Sącz (79)
Mazowieckie:
Warszawa (2161)
Radom (169)
Płock (89)
Opolskie:
Opole (234)
Nysa (75)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (123)
Suwałki (42)
Łomża (31)
Pomorskie:
Gdańsk (455)
Gdynia (233)
Słupsk (70)
Śląskie:
Katowice (588)
Częstochowa (182)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (171)
Elbląg (136)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (659)
Kalisz (93)
Konin (64)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (310)
Koszalin (114)
Kołobrzeg (45)
Auchan (135)
Tesco (149)
Inditex (57)
Leroy Merlin (170)
Bricoman (15)
STRABAG (11)
ABB (34)
Accenture (106)
Carrefour (125)
PKO BP (360)
PwC (12)
KPMG (24)
Orange (96)
IKEA (55)
Budimex (18)

Rekrutują z Praca.pl

Praca w mieście