Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki

110 dni temu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 52348

Warunki pracy

Praca biurowa połączona z pracą w terenie, z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie. Wyjazdy w teren na kontrole obiektów budowlanych w trakcie budowy i po zakończeniu budowy, w zakresie zgodności z zatwierdzonymi projektami budowlanymi, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku na I piętrze, który pośrednio jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (istnieje winda osobowa, podjazd dla niepełnosprawnych, nie wszystkie szerokości drzwi dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, w budynku istnieje toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • ewidencjonowanie i przechowywanie dokumentów zgodnie z procedurą (prowadzenie spisów, rejestrów i teczek) oraz obsługa organizacyjno-biurowa
 • przyjmowanie i ewidencja zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy (robót budowlanych)
 • przeprowadzanie kontroli w terenie i sporządzanie z tych czynności protokołów i notatek służbowych
 • przygotowywanie materiałów i sporządzanie sprawozdań
 • archiwizowanie dokumentacji
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgodności obiektów budowlanych z przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami (w tym sporządzanie pism, decyzji i postanowień)
 • sprawdzanie dokumentacji w przedmiocie przyjęcia obiektów budowlanych do użytkowania i udzielania pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów pism i decyzji.
 • przygotowywanie zaświadczeń

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne budowlane lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość obowiązujących przepisów i procedur w administracji
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Word, Excel)
 • Odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność
 • Umiejętność planowania działań w horyzoncie czasowym do 3 m-cy
 • Umiejętność pracy w zespole i umiejętność przekazywania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B
 • Staranność , rzetelność, obowiązkowość
 • Odporność na stres
 • Uprawnienia budowlane
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej