Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Zielona Góra

6 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 53696

Warunki pracy

- Wyjazdy służbowe (w tym terenowe)
- Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- Możliwa praca zmianowa
- Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
- Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- Zagrożenie korupcją
- Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
- Stres związany z prowadzeniem kontroli podmiotów gospodarczych
- Prowadzenie samochodu służbowego
- Wielopoziomowy budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak windy, przystosowanej toalety)

Zakres zadań

 • Opracowuje programy kontroli, przeprowadza kontrole podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska pod nadzorerm.
 • Przygotowuje projekty zarządzeń pokontrolnych oraz decyzji administracyjnych pod nadzorem.
 • Opracowuje odpowiedzi pism do innych organów.
 • Bieżące prowadzenie spraw w elektronicznych systemach ISK i e-Dok.
 • Samokształcenie w zakresie przepisów ochrony środowiska
 • Uczestnictwo w kontrolach pozaplanowych.
 • Przyjmowanie wniosków interwencyjnych w zakresie ochrony środowiska

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie: ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. Prawo ochrony środowiska, o odpadach. Prawo wodne.
 • podstawowa znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • podstawowa znajomość ustawy - Prawo przedsiębiorców,
 • podstawowa znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej.
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu MS Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji
 • Komunikatywność i asertywność
 • Język obcy: angielski lub niemiecki na poziomie komunikatywnym