Inspektor

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Poznań

9 dni temu

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 53310

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa wykonywana w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
• stres związany z obsługą klientów zewnętrznych
• stanowisko znajduje się na VII-VIII piętrze budynku biurowego wyposażonego w 2 windy osobowe
• stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
• klatka schodowa o szerokości 150 cm
• budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych
• w części budynku zajmowanej przez wydział nie ma pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Pracownikom oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• dodatek stażowy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne
• nagrody wypłacane z funduszu nagród uzależnione od osiąganych wyników pracy
• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego (szkolenia w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego, możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych i kursów językowych)
• dofinansowanie wypoczynku oraz różnych form aktywności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia grupowego
• ruchomy system czasu pracy

Zakres zadań

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału oraz rejestrowanie jej w systemie komputerowym, w tym prowadzenie obsługi korespondencji w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD); wprowadzanie wniosków w sprawach cudzoziemców do aplikacji "Cudzoziemcy"
 • przyjmowanie i opracowywanie poczty wpływającej od operatorów pocztowych bezpośrednio do Wydziału
 • rejestrowanie wpływających wniosków w sprawach cudzoziemców w systemie "Pobyt" oraz "Zatrudnienie Cudzoziemców"
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników w systemie Rejestracji Czasu Pracy (RCP), w tym urlopów, delegacji i zwolnień lekarskich
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie i nadawanie faksów i obsługa poczty elektronicznej
 • umawianie klientów z Dyrektorem oraz Zastępcami Dyrektora Wydziału, zgodnie z kalendarzem spotkań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem administracji państwowej (w tym znajomość instrukcji kancelaryjnej)
 • znajomość przepisów Kpa
 • znajomość przepisów Kodeksu pracy
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • rzetelność i sumienność
 • umiejętność współpracy z klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego
 • efektywna komunikacja
 • asertywność