Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Łódź

28 dni temu

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 54304

Warunki pracy

praca biurowa, praca w siedzibie urzędu, praca w systemie podstawowym, praca stacjonarna, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, obecność wind w budynku, praca na 1 piętrze, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • samodzielne realizowanie zadań z zakresu naliczanie uposażeń dla funkcjonariuszy, wynagrodzeń dla pracowników, świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (art. 117 ustawy o Policji) oraz pochodnych zgodnie z otrzymanymi dokumentami źródłowymi (rozkazy personalne, komunikaty, umowy o pracę etc.);;
 • realizowanie obowiązków płatnika w zakresie ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego;
 • realizowanie procesu windykacji należności przysługujących od funkcjonariuszy i pracowników Policji;
 • sporządzanie zaświadczeń o wysokości uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników Policji garnizonu łódzkiego;
 • przygotowywanie dokumentacji finansowej związanej z nabyciem przez funkcjonariusza lub pracownika Policji praw emerytalnych;
 • aktualizacja kart uposażeń i wynagrodzeń oraz analiza pod kątem poprawności ich naliczania;
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalno - rachunkowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub 1 rok w sferze działań związanych z naliczaniem płac
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły;
 • umiejętność pracy w zespole: współpraca z innymi pracownikami, dzielenie się wiedzą oraz informacjami, zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających pracę zespołu;
 • znajomość obowiązujących przepisów z zakresu naliczania uposażeń i wynagrodzeń, podatku dochodowego, ubezpieczeń społecznych etc.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe