Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Katowicach

Katowice

35 dni temu

Komenda Miejska Policji w Katowicach
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Katowice
Ogłoszenie o naborze Nr 54032

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy wyposażone jest w telefon, drukarkę, skaner, komputer oraz monitor ekranowy - czas pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, z naturalnym i sztucznym oświetleniem, wymuszona pozycja ciała - siedząca. Stanowisko pracy usytuowane jest na II piętrze. Budynek jest wyposażony w podjazd dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. Pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

Zakres zadań

 • obsługa organizacyjna i kancelaryjno-biurowa komisariatu Policji w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentacji,
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji pomocniczej w celu zapewnienia właściwej ewidencji dokumentów,
 • dystrybucja aktów prawnych do komórek organizacyjnych komisariatu Policji w celu prawidłowej realizacji zadań,
 • odbieranie i nadawanie przesyłek pocztowych mogących zawierać środki chemiczne oraz materiał biologiczny do badań w celu właściwej dystrybucji przesyłek,
 • przyjmowanie oraz segregacja korespondencji resortowej i od operatora pocztowego w celu zapewnienia właściwego przepływu korespondencji przesyłek pocztowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • planowanie i organizacja pracy własnej
 • stosowanie odpowiednich przepisów
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność komunikowanie się
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność radzenia sobie w sytuacja stresogennych