Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

Bydgoszcz

14 dni temu

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bydgoszcz
Ogłoszenie o naborze Nr 58159

Warunki pracy

Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.
Praca wykonywana w siedzibie urzędu i w terenie.
Budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, lecz nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, brak podjazdu, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowanej toalety.

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i instruktażowych dla pracowników
 • przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okręgowym urzędzie i wydziałach zamiejscowych, sporządzanie protokołu z kontroli
 • kontrolowanie właściwej i terminowej konserwacji sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych
 • czuwanie nad przestrzeganiem i stosowaniem przez pracowników przepisów ppoż. oraz zaleceń pracodawcy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bhp
 • Uprawnienia minimum Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej
 • Znajomość przepisów z zakresu BHP i ppoż.
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dyspozycyjność (wyjazdy służbowe)
Poznaj stanowisko: Inspektor BHP 
Inspektor BHP to osoba, która kieruje działem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, oraz koordynuje i nadzoruje z upoważnienia pracodawcy, całokształt poczynań związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Do głównych obowiązków tego pracownika należy: prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy, prowadzenie postępowań powypadkowych, kontrola oraz archiwizowanie ...
Praca Inspektor BHP