Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Komenda Miejska Policji w Krakowie

Kraków

15 dni temu

Komenda Miejska Policji w Krakowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 63406

Warunki pracy

Realizacja spraw związanych z obsługą elektronicznego rejestru czynności dochodzeniowo-śledczych E-RCDŚ oraz realizacja zadań związanych z obsługą kancelaryjno-biurową Wydziału. Praca administracyjno-biurowa.
- obsługa urządzeń biurowych: komputer, drukarka, kserokopiarka, telefon
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy sztucznym , naturalnym oświetleniu,
- praca w pomieszczeniu usytuowanym na III piętrze w częsci budynku nieprzystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu
 • Weryfikacja pod wzgledem formalnym i merytorycznym poprawności druków KSIP wprowadzonych do E-RCDŚ
 • Prowadzenie ewidencji druków rejestracyjnych KSIP wprowadzonych do E-RCDŚ i systematyczne ich przekazywanie właściwej komórce organizacyjnej celem terminowej rejestracji w Krajowym Systemie Informacji Policji
 • Bieżąca współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz podległymi Komisariatami Policji
 • Prowadzenie ewidencji związanej z medycyną pracy, prowadzenie rejestru uprawnionych do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz przygotowywanie skierowań na badania lekarskie pracowników Wydziału do walki z Przestepczością przeciwko Mieniu
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu będącego w użytkowaniu Wydziału do walki z Przestępczością przeciwko Mieniu
 • Prowadzenie ewidencji dotyczacej zwrotu dodatkowych należności związanych z dojazdem funkcjonariuszy do miejsca pełnienia służby w celu zapewnienia terminowej wypłaty należności funkcjonariuszom Wydziału
 • Prowadzenie w Systemie Wspomagania Obsługi Policji (SWOP) rejestru czasu pracy policjantów i pracowników cywilnych Wydziału do walki z Przestępczościa przeciwko Mieniu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi komputera, szybkiego pisania na klawiaturze komputerowej,
 • Umiejetność analitycznego myślenia, pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs z zakresu obsługi kancelaryjnej
 • Znajomość podstawowych przepisów prawa karnego materialnego i procesowego
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej