Inspektor

Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Gdańsk

10 dni temu

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 63398

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • Administracja portalem internetowym KMP w Gdańsku oraz Biuletynem Informacji Pubicznej
 • Przygotowywanie i obróbka dostarczonych materiałów do publikacji na stronie internetowej
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych
 • Zastępstwo w sekretariacie Wydziału Prewencji w przypadku nieobecności pracownika
 • Zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą stron internetowych lub 1,5 roku w administracji
 • Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur
 • komunikatywność, kreatywność, samodzielność, organizacja pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych
 • znajomość pakietu Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
 • podstawowa znajomość HTML/CSS
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu CMS

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-02 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 27
80-803 Gdańsk
(Wydział Kadr)

Aplikacje składane osobiście nie będą przyjmowane.

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

Klauzula informacyjna dostępna na stronie BIP Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku:


http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/rodo/28295,RODO.html

Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej