Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Warszawa

47 dni temu

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66786

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u elastycznego pracodawcy,
- przyjazne i otwarte na pracowników z niepełnosprawnościami środowisko pracy,
- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
- w uzasadnionych przypadkach możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń zewnętrznych i w ramach rozbudowanego systemu szkoleń wewnętrznych, możliwość częściowej refundacji kosztów dokształcania,
- możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką,
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i programu sportowo-rekreacyjnego (Multisport),
- możliwość korzystania z pakietu socjalnego (dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki mieszkaniowe oraz świadczenia okolicznościowe, np.: imprezy mikołajkowe, „becikowe”, bilety do kina, bony na zakupy).

Praca administracyjno-biurowa.
Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.
Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i udostępnianie sprzętu teleinformatycznego w celu wyposażenia stanowisk pracy;
 • Tworzenie kont użytkowników oraz nadawanie odpowiednych uprawnień w systemach teleinformatycznych;
 • Prowadzenie doraźnego serwisu sprzętu teleinformatycznego będącego na stanie Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w obszarze infrastruktury informatycznej Urzędu Transportu Kolejowego;
 • Realizowanie zadań związanych z modernizacją i konserwacją sieci LAN;
 • Aktualizowanie ewidencji sprzętu teleinformatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Umiejętność zdalnego zarządzania stacją końcową
 • Umiejętność diagnostyki wadliwego działania sprzętu/oprogramowania
 • Umiejętność naprawy sprzętu komputerowego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej