Inspektor

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Poznań

17 dni temu

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 68677

Warunki pracy

Praca w siedzibie komendy na stanowisku administracyjno-biurowym.
Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, skaner i inne urządzenia biurowe.
Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów w budynku.

Zakres zadań

 • Pisanie tekstów, przygotowywanie druków dokumentów i dokumentów word excel, przygotowywanie prezentacji komputerowych (slajdy, pokazy), kopiowanie dokumentów, obsługa urządzeń biurowych
 • Wykonywanie zadań związanych z obsługą kancelarii ogólnej i sekretariatów ( w zastępstwie)
 • Przygotowywanie statystycznych analiz, opracowań tematycznych, podsumowań, zestawień dot. zagadnień ochrony przeciwpożarowej
 • Realizacja zadań archiwalnych Wydziału
 • Nadzór nad sporządzaniem planów pracy i sprawozdań z realizacji planów przez komórki organizacyjne Komendy; sporządzanie zbiorczych kwartalnych planów kontroli wewnętrznej i nadzór nad ich realizacją
 • Umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń Komendy
 • Sporządzanie zamówień materiałów biurowych i innych na potrzeby Wydziału
 • Przygotowywanie listów okolicznościowych (gratulacyjnych, jubileuszowych itp.)
 • Udział w odprawach służbowych, instruktażach, wewnątrz wydziałowych szkoleniach doskonalących oraz referowanie w czasie w/w form wymiany informacji, tematów zleconych do referowania przez naczelnika Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego doświadczenie na stanowisku administracyjnym
 • obsługa komputera, w tym oprogramowania Word, Excel, Power Point
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs archiwisty
 • znajmość języka angielskiego na poziomie podstawowym A 2
 • znajomość specyfiki pracy w administracji
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktu
 • chęć nauki i rozwoju zawodowego
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej