Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Szczecin

10 dni temu

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 71294

Warunki pracy


 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • stanowisko wyposażone w komputer i inne urządzenia informatyczne,

 • oświetlenie sztuczne i naturalne,

 • budynek nieprzystosowany dla osób z trudnością poruszania się,

 • brak wind (budynek dwupiętrowy) - brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Zakres zadań

 • opracowywanie propozycji decyzji, postanowień w sprawie odwołań żołnierzy rezerwy od decyzji wojskowych komendantów uzupełnień dotyczących powołania na ćwiczenia wojskowe oraz prowadzenie ich rejestrów
 • prowadzenie bazy danych z zakresu planowanych ćwiczeń wojskowych, doręczalności dokumentów powołania, stawiennictwa żołnierzy rezerwy oraz przyczynach niestawienia się na ćwiczenia wojskowe
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym oraz przedstawianie propozycji opinii z uzasadnieniem na temat wniosków o mianowanie żołnierzy rezerwy na kolejne stopnie wojskowe oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie
 • współpraca z podległymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji ćwiczeń wojskowych
 • sporządzanie wyciągów z postanowień oraz aktów mianowania wraz z prowadzeniem rejestrów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji
 • wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego umożliwiającego uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE"
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy z pakietem Ms Office
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz aktów wykonawczych do tej ustawy