Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Białystok

14 dni temu

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Podlaski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 73106

Warunki pracy


 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,

 • praca w siedzibie urzędu (II piętro budynku biurowego, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, brak podjazdu, windy),

 • pokój wyposażony jest w podstawowe narzędzia pracy- komputer, drukarka, telefon oraz w meble biurowe, większość  czynności jest wykonywana w  pozycji siedzącej  przy  komputerze,
   

Zakres zadań

 • opracowuje materiały planistyczne do projektu budżetu oraz układu wykonawczego budżetu wojewody i dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących z zakresu oświaty ,
 • opracowuje projekty planów finansowych, harmonogramów i zapotrzebowań jednostki oraz dokonuje analizy z wykonania wydatków budżetu Kuratorium Oświaty,
 • przygotowuje projekty zmian dotacji celowych w trakcie wykonywania budżetu oraz podział środków otrzymanych z rezerw budżetu państwa,
 • przygotowuje celem przedłożenia do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego informacji w sprawie przekazania środków finansowych na konta jednostek samorządu terytorialnego w ramach przydzielonych dotacji celowych,
 • rozlicza środki finansowe przyznane jednostkom samorządu terytorialnego z rezerw celowych i budżetu wojewody na zadania oświatowe.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku pracy w administracji lub do 1 roku doświadczenia w księgowości,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy budżetowej, ustawy o dochodach JST, ustawy prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
  Praca Inspektor w Administracji Publicznej