Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie

Szczecin

33 dni temu

Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 76150

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Praca o charakterze kontrolnym i administracyjno-biurowym. Wykonywanie czynności technicznych, związanych z kontrolami podmiotów gospodarczych i sprawdzaniem w ramach tych kontroli przyrządów pomiarowych (np. wag automatycznych i nieautomatycznych, odmierzaczy paliw ciekłych, odmierzaczy gazu ciekłego propan-butan, instalacji pomiarowych, zbiorników do cieczy). W ramach sprawdzania przyrządów pomiarowych wykonywanie pomiarów, w tym dokonywanie odczytów wskazań, obliczeń i analiz. Praca w przeważającej części samodzielna. Częste jednodniowe wyjazdy służbowe na terenie woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego. Prowadzenie samochodu służbowego.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


Praca z wykorzystaniem komputera stacjonarnego lub przenośnego. Kontrole realizowane poza siedzibą urzędu, często z wykorzystaniem kontrolnych przyrządów pomiarowych. Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na II piętrze, brak windy, brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • kontroluje komórki organizacyjne Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie oraz wydziały zamiejscowe, realizujące zadania w zakresie metrologii prawnej,
 • kontroluje podmioty gospodarcze na terenie działania Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie, w zakresie przestrzegania przepisów: Prawo o miarach i ustawy o tachografach,
 • bierze udział w postępowaniu związanym z tworzeniem i znoszeniem punktów legalizacyjnych oraz udzielaniem upoważnień do legalizacji albo zezwoleń do naprawy lub instalacji oraz sprawdzania przyrządów pomiarowych,
 • wykonuje czynności administracyjno-biurowe w Wydziale Nadzoru i Koordynacji Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie, w tym sporządza dokumenty związane z wszczynaniem postępowań w sprawach o naruszenie przepisów ustawy Prawo o miarach,
 • przeprowadza kontrole u paczkujących i producentów butelek miarowych,
 • prowadzi rejestr kontroli wykonywanych przez Wydział Nadzoru i Koordynacji Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy Prawo o miarach, ustawy o towarach paczkowanych,
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS OFFICE (Word, Excel),
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność komunikowania się,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania.
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej