Inspektor
Urząd Morski w Szczecinie
Szczecin
39 dni temu
Urząd Morski w Szczecinie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 77663

Warunki pracy


 • Praca w biurze przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, przy urządzeniach powielających i drukarkach;

 • Praca na jednostkach przy sprzęcie specjalistycznym i przy komputerze;

 • Praca w budynku z wejściem schodami;

 • Brak wind i podjazdu. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi merytoryczny nadzór techniczny nad działaniem systemów hydrograficznych, pozycyjnych, informatycznych;
 • Pomaga technicznie przy pracach hydrograficznych;
 • Sprawuje kontrole nad działaniem systemu monitoringu hydrometeorologicznego;
 • Stale monitoruje stację DGPS w Dziwnowie;
 • Nadzoruje system archiwizacji elektronicznej materiałów hydrograficznych;
 • Prowadzi sprawy związane z zabezpieczeniem potrzeb Wydziału Pomiarów Morskich w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz ich wdrażanie;
 • Prowadzi bieżącą współpracę z zagranicznymi i krajowymi instytucjami w dziedzinie pomiarów morskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie elektroniczne lub informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Język angielski na poziomie komunikatywnym, słownictwo techniczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wiedza z zakresu hydrografii lub geodezji