Inspektor
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Poznań
46 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Poznań
Ogłoszenie o naborze Nr 77546

Warunki pracy

- praca biurowo-administracyjna (użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy komputerze),


- praca poza siedzibą urzędu podczas wykonywania kontroli,


- bvariery architektoniczne: brak podjazdów, wind.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy dotyczące postępowań wyjaśniających dotyczących wykrycia agrofagów kwarantannowych,
 • prowadzi nadzór nad obrotem ziemniakami i przemieszczaniem ich do Unii Europejskiej oraz wydaje zaświadczenia dotyczące przemieszczania ziemniaków,
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące określania administracyjnych kar pieniężnych,
 • współkoordynuje działania związane z dodatkowym programem monitoringu wybranych organizmów szkodliwych,
 • sporządza sprawozdania i informacje.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze, leśne lub biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami,
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet Office),
 • czynne prawo jazdy kat B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność.