Inspektor
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Kraków
31 dni temu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 77728

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu. Stanowisko pracy zlokalizowane jest na 1 piętrze w dwupiętrowym budynku. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • pomoc przy wykonywaniu podstawowych czynności księgowych wspomagających pracę wykwalifikowanego księgowego,
 • przygotowywanie przelewów bankowych, terminowe realizowanie zobowiązań Urzędu oraz interwencja w sprawie odsetek;
 • wystawianie faktur obciążeniowych;
 • bieżąca weryfikacja rozliczania oraz terminowości zawieranych umów z zewnętrznymi kontrahentami
 • weryfikacja wniosków dotyczących udzielanych dotacji
 • biegła obsługa programu kadrowo-płacowego oraz księgowego CDN Optima oraz programu Płatnik
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • pomoc przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych
 • przygotowywanie, naliczanie oraz weryfikacja list płac dla pracowników oraz zleceniobiorców,
 • obsługa deklaracji ZUS, PIT, PPK, sprawozdań do GUS
 • prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych pracowników
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych do GUS oraz sprawozdania rocznego do CKP;
 • ustalanie prawa do urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych oraz okolicznościowych;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentów (zaświadczeń, druków Rp -7, informacji dla ZUS) dla byłych pracowników na podstawie akt osobowych, kart wynagrodzeń oraz dokumentów archiwalnych
 • monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunkowe lub doświadczenie zawodowe o podobnym zakresie czynności
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze płac przy obsłudze większej ilości pracowników (około 100 osób) oraz księgowości w administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku od osób fizycznych
 • Znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i ustawy o finansach publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe